Fundamentet i den
visuelle kommunikation

Visuel identitet

Den visuelle identitet er vigtig for enhver virksomhed eller organisation som ønsker at positionere sig optimalt i forhold til deres målgruppe. Formålet er at definere strategiske retningslinjer for virksomhedens visuelle kommunikation.

Den visuelle identitet skal afspejle virksomhedens ambition og strategi via et unikt, konsistent og målrettet visuel udtryk. Herunder skabe en klar differentiering i forhold til andre aktører på markedet og dermed opnå synlighed og konkurrencefordele.

Hos Comugraph har vi stor erfaring med udvikling af visuelle identiteter til både store og små virksomheder. Vores proces er dedikeret og systematisk, hvor vi målrettet og strategisk arbejder med at skabe rammerne for virksomhedens visuelle identitet. Vi identificerer essensen i virksomheden og integrerer dette i et unikt design, som lægger et værdifuldt fundament til brug i den strategiske branding, positionering og markedsføring.

Formålet med den visuelle identitet

 •  At styrke virksomhedens positionering og skabe differentiering i forhold til andre aktører på markedet
 •  At personificere virksomheden og kommunikere kerneværdier/budskabet
 •  At foranke den visuelle kommunikation i et konsistent visuelt udtryk
 •  At skabe et brugbart værktøj til udarbejdelse af grafiske produktioner, både internt og eksternt i virksomheden
 •  At definere retningslinjer for korrekt brug af grafiske elementer som udgør den visuelle identitet
 •  At skabe synlighed og konkurrencefordele
 •  At skabe troværdighed og interesse

“Creativity is intelligence having fun”

– Albert Einstein

Hvad omfatter en visuel identitet?

En visuel identitet omfatter grundlæggende grafiske elementer, som i samspil udgør et konsistent visuelt udtryk på tværs af alle kommunikationsplatforme. Her er logo designet et centralt element, såvel som farver, typografi, illustrationer, billedstil, navnetræk m.m.

 

Den visuelle identitet omfatter grundlæggende:

 •  Design af virksomhedens logo/figurmærke
 •  Design af gennemgående grafiske elementer
 •  Definering af gennemgående farver
 •  Definering af gennemgående typografi
 •  Definering af gennemgående billedstil og illustrationer
 •  Udvikling af navnetræk og slogan
 •  Komplet filpakke samt beskrivende designmanual

Designmanual

For at sikre at det grafiske materiale anvendes korrekt på alle kommunikationsflader, udarbejdes en designmanual. Designmanualen beskriver og illustrerer retningslinjer for brug af det grafiske materiale. Herunder definering af logo, grafiske elementer, farvekoder, typografi, billedstil m.m., samt retningslinjer for anvendelse af dette.

Designmanualen er et værdifuldt værktøj, som benyttes både internt og eksternt i virksomheden. Se eksempel på designmanual

 

Vores arbejdsproces

Vi arbejder struktureret ud fra en 3 delt arbejdsproces.

 

Fase 1
Indsigt og målsætning

I første fase af arbejdsprocessen er fokus på at definere retningen for det visuelle udtryk. Her inddrages nøglepersoner fra den pågældende virksomhed, til en fælles workshop, hvor idéer og målsætning etableres. Vi spørger ind til virksomhedens forretning, ambition og strategi, samt andre relevante forhold som kan retlede det visuelle udtryk.

Fase 2
Design og præsentation

Anden fase omhandler selve designprocessen. Her arbejdes der ud fra de retningslinjer som blev etableret i første fase. Kreativitet og målsætning er omdrejningspunktet. Der udarbejdes udkast af det visuelle udtryk, herunder logo design, grafiske elementer, farver, billedstil, typografi og navnetræk. Det visuelle udtryk præsenteres for kunden og her redegøres der for design og idé.

Fase 3
Implementering og levering

I tredje fase opsummeres og fastlægges den visuelle identitet i en færdig designmanual. Designmanualen beskriver og illustrerer brug af diverse grafiske elementer, som udgør den visuelle identitet. Der leveres færdig grafisk filpakke, som omfatter alle de nødvendige filformater til brug i både digitale og trykte produktioner. Den visuelle identitet implementeres på forskellige kommunikationsplatforme efter behov.